1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

ελλ.