1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013