1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012