1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012