1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

σε καθετα μετρα κι οριζοντιες περικοπές.. σταυρωμενη η ζωή..