1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΥΜΗΣΟΥ! ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ!