1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

αχ..Σωκράτη, των αρχόντων τρομοκράτη...