1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Μυρμηγκοκρατία