1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

δημοκρατήρας