1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

ψαλιδοχώρες