1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019

αλά γαλλικά..