1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017