1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015