1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

το δίστιχο του δύστυχου....