1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΙΣ "ΦΑΤΕ"!..