1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013