1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

R.I.P (rest in park)