1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

παραλογότριχες