1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013