1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

2θεν

η φαντασία τους μόνο φίδια βλέπει στην τρυπα!...
(καμια φαντασία... μόνο φόβος...)