1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

όσο για το "κακό" μας ευθύνεται "κάποιος άλλος"..
 τόσο θα ψηφίζουμε τους καταλληλότερους για φταίχτες..