1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

σύριζα τα..