1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

απρόσωποι με προσωποποιημένους πόθους..