1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

to be or not to be a "b" as being? ("b" class)