1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

βλακουάριουμ για κομματόψαρα..