1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012