1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012