1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

με βήμα..