1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012


καταναλωτικό κοινό απρόσωπο, σε αγορα με "πρόσωπο"...