1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012