1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

ΣΚΑΤΑΔΙΣΜΟΣ