1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

BOYCOTT ISRAEL