1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011