1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

i podarato