1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

YOUR MONEY AND YOUR LIFE!