1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

2λογος