1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

EΥΡΩΚΟΥΝΙΑ ΠΟΥ ΣΕ ΚΟΥΝΑΓΕ!..