1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

euro über alles