1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

ΠΑΠΠΟΥΟΥΟΥΟΥ.... λια..κάδα!!!