1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011