1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

6η δόση\ ζωντοβολεμένοι και κουτοπονημερωμένοι...