1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011