1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011


στην αρχή της δημοκρατίας μπήκαν τα κόμματα, ακολούθησαν τελείες που μαζί με τα κόμματα φτιάξαν ερωτηματικά, παύση με τρεις τελείες, θαυμαστικό πριν την τελεία.