1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011