1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011