1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2011

Никола Тесла-D.I.Y lobotomy
HAARP-father