1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

ο κουφός, ο μουγγός κι ο αόμματος..