1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011


ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ!