1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

enjoy thevision-(ελλ.μεγειά τα μάτια)