1 βουλή, 300 άβουλοι, βουλημικοι και βολεμένοι.

Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

ΠΑΠΑΣΟΚ